מקור

החלום על מקור מסמל את החופש לקבל החלטות. חופש דיבור או שליטה בתוצאות. שקול את סוג הציפור לקבלת משמעות נוספת. החלום על ציפור ללא מקור מסמל תחושות של אובדן חופש הבחירה. זה גם יכול להיות ייצוג של חופש ללא יכולת ליהנות ממנו או לדון בו.