קורות

החלום לראות את קורות הבניין הקיים עשוי לייצג את המודעות שלך לדרישות הבסיסיות של המצב. שמתי לב מה דרוש כדי להגיע לאנשהו. הבנת מדוע כוח או ביטחון קיימים. התבוננות במה שצריך בחיים שלך כדי להבטיח שאי אפשר להיכנס לכישלון. החלום על קורות בבנייה חדשה עשוי לשקף את האופן שבו אתה מניח את היסודות בכדי לבסס את עצמך. עובדים קשה כדי להבטיח שכישלון יכול לקרות שוב. הגדרת הבמה להצלחה או להישגים באמצעות דרישות יסוד. מטרות מאובטחות המתעוררות לחיים.