הרטבת המיטה

החלום על הרטבת המיטה מסמל טעות או תקלה לא צפויים עקב חוסר מעש בבעיה. יתכן שהגברת את הבעיה על ידי הזנחתה או עשה דבר בעניין. לחלופין, זה עשוי לשקף חוסר שליטה מביך. הרטבת המיטה עשויה להיות סימן שנוח לכם מדי להזניח או להתעלם מבעיה. אתה צריך לטפל בזה לפני שהוא יוצא מכלל שליטה או לפנות לעזרה כדי למנוע מבוכה נוספת.