התחל

לחלום על להתחיל משהו מסמל את תחילתם של רעיונות, הרגלים או חוויות חדשים. התחלה בחלום עשויה להיות סימן שעברת שינוי בלב. יכול להיות שהחלטת להפסיק לדחות או לעכב משהו שתכננת.