פנס בעין

החלום לקבל או לראות מישהו עם עין שחורה מסמל סכסוך של השקפות או רעיונות. עדות או מבוכה שמישהו אחר לא אוהב את מה שאתה חושב. הוכחה חברתית לכך שרעיונותיך, השקפותיך או מעשיך בעבר מנוגדים. זה יכול להיות ייצוג של עונש על רעיונותיך או השלכות בולטות של ויכוח על אמונות סותרות.