יציע

לראות או לשבת על יציעים בחלום מסמל את המודעות שלך לעימות כלשהו. יתכן שאתה מבחין בעצמך נאבק בבעיה. יתכן שאתה משקף את התקדמות היעדים שלך. לחלופין, יציעים עשויים לייצג מאבק או עימות שאתם עדים לו עם מישהו אחר. החלום על ישיבה על יציעות ריקות עשוי לשקף את ציפייתך למאבק כוחות או עימות עם בעיה. זה עשוי גם לסמל את האמונה שלך שאנשים אחרים לא מעוניינים להתמודד עם בעיה.