חיבור

החלום על פתרון בעיית תוספת מסמל מצב או בעיה קשים שהתמקדו במיזוג שני היבטים בחייכם.