ברגים

החלום על בריח מסמל בחירות קבועות או רציניות בעלות דרך מוצא במידת הצורך. אפשרויות רציניות עם דרך להסתגל או להתאים במידת הצורך. צורך להרגיש קביעות עד שתהיה מוכן לשנות.