גבול

החלום על גבול המדינה מסמל גבול של חשיבה או הרגשה. מודעות לשינוי שבא או אפשרי. רגע מעבר של חייך או חשיבה שלך. גבול יכול גם להיות ייצוג הגבולות או הגבולות האישיים שלך עם אדם או סיטואציה. החלום על מעבר גבול מסמל שינוי מורגש בחשיבה שלך. נכנסים לשלב חדש או נתקלים בטריטוריה חדשה. מעבר של תחושה, גישה או סגנון חשיבה התרחש. שקול היכן אתה נמצא ולאן אתה הולך לקבל משמעות נוספת. באופן שלילי, חציית גבול עשויה לשקף את תחושתך שהמצב חצה גבול מקובל.