Bow וגם חץ

החלום על חץ וקשת מסמל יעדים, תוכניות והכנות שאתה עושה או מגדיר לעצמך. מכוון לשלמות או בדיוק מה שאתה רוצה. אם אדם רע או רשע משתמש בחץ וקשת בחלום זה מסמל היבט של האישיות שלך עם מטרות, או תוכניות שאינן לטובתך, או שאינן מניבות. זה יכול גם לשקף מישהו שאתה חושב שמטרתו להשיג אותך. אם משתמשים בחץ וקשת כדי לבלום חלון זה מסמל את המטרות והתוכניות שלך שמקשות עליך להבין את המצב הנוכחי שלך או לקבל החלטות מושכלות לגבי העתיד.