הִתקַדְמוּת

לחלום שאתה מתקדם במצב מסמל התקדמות כלשהי בחיים הערים שלך.