קופסאות

החלום על קופסאות עם דברים בתוכם מסמל את מכלול הנושא. כל מה שקשור לחלק כלשהו בחיים שלך. אתה יכול להיות שמח עם תחושת סגירות או בלימה שיש לך לגבי משהו. לחלופין, תיבות עשויות לשקף נושאים מעובדים או בהירות מלאה בנושא. באופן שלילי, ארגזים עשויים לשקף מטען רגשי שאינך מרפה ממנו. הרבה מרירות, חרטה או אשמה שאתה נותן להם חשיבות רבה מדי. החלום על הרבה קופסאות עשוי לייצג עומס מידע רב או לחשוב עליו יותר מדי. יותר מדי נושאים בבת אחת. החלום על קופסה ריקה מסמל משאלה לארגן את מחשבותיך או את חייך על משהו. יתכן שאתה מתחיל ליצור לעצמך תהליך של סגירה. לעשות סדר באיזה איזור בחיים שלך. לבזבז זמן על הרחקת העבר או תחום כלשהו בחייכם. דוגמה: אישה חלמה לאסוף קופסאות בביתה הישן כדי להחזיר לביתה החדש. בחיים הערים היא השקיעה זמן רב כדי להבין מדוע היא לא רוצה את החבר לשעבר שלה בחזרה. הקופסאות שלקחה הביתה ייצגו את הסגירה בכל נושא האקס שלה עליה חשבה במלואה וכעת בחרה לחזור איתן לחייה החדשים.