ענפים

החלום על ענפים מסמל היבטים מינוריים של סיטואציה גדולה יותר. באופן שלילי, ענפים משקפים את הטרדנות של התמודדות עם כל פרט קטן של בעיה. באופן חיובי, ענפים משקפים צמיחה, חיים חדשים, הארכה, התקדמות או מורכבות של דבר טוב. דוגמה: אדם חלם שיהיה עליו לכרות עץ ולהצטרך לפרק ידנית כל ענף על העץ לצורך הוצאתו. בחיי הערות הוא התכונן לעבור ונאלץ לעשות הרבה ניקיון לפני שהספיק.