אֶרוֹבִיקָה

לחלום שאתה עושה אירובי מסמל צורך בחיים שלך לעמוד בקצב עם אחרים. דוגמא: אדם חלם לעשות אירובי. בחיים האמיתיים הוא עבר תהליך גיוס וקבלת ראיונות לעבודה.