מָעוֹט

החלום על מעוט ככלי נשק מסמל ניסיון להציף בעיה או מכשול במהירות האפשרית. עושה את ההשפעה הרבה ביותר שאתה יכול במהירות שאתה יכול. באופן חיובי, מעוט עשוי לשקף רעיונות מהירים או בחירות מהירות. התגברות על מכשולים בכושר המצאה ונחישות. באופן שלילי, מעוט עלול להיות סימן לכך שאתה לוקח סיכונים או מבזבז זמן להשקיע את כל המאמצים ב~זריקה ארוכה ~. עושה נזק רב ככל שתוכל במהירות האפשרית.