קדרה

החלום על קלחת מסמל את הדאגה המוקפדת שלך שתוכניות או הכנות מסוימות יהיו מושלמות לפני שתפעל. קלחת מכשפות עשויה לשקף כונן קפדני להכין מבוכה או כישלון למישהו אחר.