שֶׁף

החלום על שף מסמל היבט של האישיות שלך שהוא מיומן. חלק מכם שיש לו ביטחון, כישורים, כישרון או ניסיון לעשות מה שהם רוצים.