צבעים

צבעים משמשים בחלומות לסיווג אמונות, רגשות והתנהגויות לפי מספר קטגוריות.