פְּתָיוֹן

החלום על פיתיון מסמל משאלה לפתות או לפתות מישהו לחשוב בקווים דומים כמוך. באופן שלילי, אתה עשוי לשקף את ניסיונותיך להוליך שולל או להשלות מישהו כדי להביך את עצמו.