שיח

החלום על שיח עשוי לסמל איזשהו אזור בחייכם שאינו עושה כלום בצורה ניכרת.