מטבעות

למצוא מטבעות בחלום מסמל תחושות חיוביות לגבי תובנה לבעיות, כוח או חופש שנצבר. אתה אוהב לשים לב לעצמך שיש יותר. הזדמנויות שהוחמצו או התעלמו מהן. החלום על מטבעות שנערמו מסמל אותך מבחין בעצמך שיש לך הרבה יותר משהיה ממה שהיה לך בעבר. ייתכן גם שאתה חוסך משאבים או מגיש את הזמן שלך למזומן לטובתך או להזדמנות. החלום על הטלת מטבע מסמל חוסר חשיבות שאתה מרגיש למשהו ששמת לב אליו שאתה מרוויח איתו. החלום על משחק ראשים או זנבות במטבע מסמל גישה סתמית לגבי החלטה. לתת לחיים או לגורל לבחור משהו בשבילך. דוגמא: אדם חלם למצוא מטבע. בחיים הערים הוא נהנה לשים לב לעצמו שגילה פיתרון לבעיה שמעולם לא היה צריך לדאוג לה יותר.